Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 

............................................................................ Zabezpieczenia ognioochronne - bierna ochrona przeciwpożarowa

ZABEZPIECZENIA OGNIOOCHRONNE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki musza być podzielone
na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable
elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych.
Przejścia te - zwane również przepustami lub grodziami - podobnie jak przegrody, w których
występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. Nasza firma jako
licencjonowany wykonawca posiada niezbędną wiedzę, sprzęt oraz kwalifikacje do wykonywania
poniższych zabezpieczeń.

Przepusty kablowe PROMASTOP ® zamykają przejścia kabli elektrycznych przez przegrody,
zachowując ich klasę odporności ogniowej.


Rozróżniamy następujące rodzaje przepustów kablowych PROMASTOP ®:

» przepusty kablowe z wełny mineralnej, w połączeniu z bezrozpuszczalnikową,
 endotermiczną powłoką PROMASTOP® - Coating
» przepusty kablowe z pianki ogniochronnej PROMAFOAM® - C, w połączeniu z powłoką
 PROMASTOP® - Coating
» przepusty kablowe z zaprawy ogniochronnej PROMASTOP®, Typ S
» przepusty kablowe z elastycznych kształtek PROMASTOP® -Systemstein i PROMASTOP®
 -Systemstopfen. Przepusty te zaleca się w przypadku, gdy wymagany jest bezpyłowy
 montaż lub przełożenie kabli [np. sale komputerowe].

Kasety ogniochronne PROMASTOP ® i PROMASTOP ® - I oraz kołnierze ogniochronne
PROMASTOP ® -UniCollar zamykają przejścia rur z tworzyw sztucznych przez stropy i
ściany, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia i dymu na sąsiednie strefy pożarowe.
Kasety PROMASTOP ® i PROMASTOP ® - I oraz kołnierze PROMASTOP ® -UniCollar
zapewniają przepustom rurowym odporność ogniową F2 [EI 120].

 

©olpoż