Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 ............................................................................

........................................................................................................................................................


............................................................................


Wszelkich informacji na temat wybra-
nego asortymentu cen udzielimy tele-
fonicznie pod nr telefonu:
516 613 950 lub wysłać zapytanie na mail: m.stepien@olpoz.pl

 Podręczny sprzęt gaśniczyGAŚNICE PROSZKOWE // GAŚNICE ŚNIEGOWE // GAŚNICE PIANOWE


Gaśnica pianowa znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle drzewnym, włókienni-
czym, papierniczym, dziewiarskim itp. Wykazują dużą skuteczność gaśniczą ze względu
na zwilżalność materiałów hydrofobowych oraz tworzenie filmu wodnego na powierzchni
cieczy łatwopalnych.


Dostępne modele:
[Gaśnice te gaszą pożary z grupy ABF]

» gaśnica o ładunku 2dm3
» gaśnica o ładunku 6dm3
» gaśnica o ładunku 9dm3


Pożary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia
[np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne]

Pożary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła
[np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.]

Pożary grupy F:
tłuszcze i oleje w urządzenich kuchennych
GAŚNICA PIANOWA TYP: GWG-2X ABF LUB GW-2X ABF

Przeznaczenie:
Gaśnica znajduje szczególne zastosowanie do mediów kuchennych, stołówkach i restau-
racjach. Gasi urządzenia elektryczne pod napięciem do 1 kV [z odległości min. 1m].

Gaśnica GWG-2x ABF ze środkiem gaśniczym FUREX CASA [Prevento]jest jedyną w Polsce
gaśnicą specjalnie przeznaczoną do zwalczania pożarów w gastronomii i kuchniach domo-
wych. Zawarty w gaśnicy FUREX CASA po rozpyleniu do w specjalnej dyszy wytwarza
pianą, która odporna jest na wysoką temperaturę i nie powoduje gwałtownego wyrzutu
palącego się tłuszczu [jak w przypadku wody]. Ponadto warstwa izolacyjna piany stanowi
zabezpieczenia przed ponownym samozapłonem.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» wnętrze zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
» wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
» zastosowanie środka gaśniczego zabezpiecza przed ponownym samozapłonem
» wąż tworzywowy zakończony dyszą umożliwiający stosowanie tych gaśnic do gaszenia
 urządzeń będących pod napięciem do 1 kV
» dozowanie środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie jego wypływu
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach +5 oC do +60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3GAŚNICA PIANOWA TYP: GW-6X AB LUB GW-6Z AB


Przeznaczenie:
Gaśnica przeznaczona jest szczególnie zalecana do zabezpieczania budynków mieszkal-
nych, szpitali, żłobków, szkół, restauracji, na stacje paliw, bazy transportowe, itp.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» wnętrze zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
» wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
» gasnice typu „Z” zasilane nabojem CO2
» zastosowanie środka gaśniczego Sthamex zabezpiecza przed ponownym samozapłonem
» wąż tworzywowy zakończony dyszą umożliwiający stosowanie tych gaśnic do gaszenia
 urządzeń będących pod napięciem do 1 kV
» dozowanie środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie jego wypływu
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» środek gaśniczy Sthamex AFFF 3% lub Prevento 10%

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach +5 oC do +60 oC.

Dostępne są gaśnice odporne na niskie temperatury gaśnic ze środkiem Mousseal - CF
w zakresie stosowania temperatuy otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać
mieści się w granicach -20 oC do +60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3GAŚNICA PIANOWA TYP: GW-9Z AB

Przeznaczenie:
Gaśnica GW-9z z wewnętrznym ładunkiem zasilającym przeznaczona jest do gaszenia
pożarów grupy A i B. Napełniona wodnym roztworem środka pianotwórczego AFFF.
Gaśnica znajduje zastosowanie w samochodach ciężarowych, autobusach, maszynach
samobieżnych, magazynach farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach prze-
mysłowych, warsztatach, garażach oraz obiektach użyteczności publicznej.

Podstawowe cechy:
» zbiornik pokryty trwałą powłoką lakierniczą
» wnętrze zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie
» gaśnice typu „Z” zasilane nabojem CO2
» wąż tworzywowy zakończony prądownicą pozwalającą na dozowanie emisji środka
 gaśniczego i tworzenie piany
» dostępna w wersji z szelkami [tzw. leśna]
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach +5 oC do +60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3

.........................................................................................................................................................................


UWAGA!

Dotychczas stosowanie gaśnic proszkowych wiązało się z tym, iż były one uniwersalne
i mogły gasić urządzenia pod napięciem elektrycznym.
Dziś już możemy zastąpić gaśnice proszkową gaśnicą pianową, która jest tak samo
uniwersalna i skuteczna jak proszkowa, może gasić urządzenia będące pod napięciem
elektrycznym. Przypadkowe użycie takiej gaśnicy nie powoduje reakcji chemicznej
u ludzi, a właścicielom obiektów oszczędza czas na sprzątanie proszku. Piana szybko
sama wysycha.
 

©olpoż