Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 

 


............................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................


............................................................................


............................................................................


Wszelkich informacji na temat wybra-
nego asortymentu cen udzielimy tele-
fonicznie pod nr telefonu:
516 613 950 lub wysłać zapytanie na mail: m.stepien@olpoz.pl

 Podręczny sprzęt gaśniczy
// Gaśnice GLORIA


GAŚNICE PROSZKOWE
// GAŚNICE ŚNIEGOWE // GAŚNICE PIANOWE

Gaśnice te znajdują szczególne zastosowanie w energetyce, transporcie kolejowym
[możliwość gaszenia urządzeń o napięciach do 1000V] oraz w zakładach przemysłowych
oraz użyteczności publicznej, magazynach, hurtowniach, garażach itp. Gaśnice samocho-
dowe o pojemności 1kg są stosowane jako podstawowe wyposażenie samochodów
osobowych, oraz dodatkowo w łodziach motorowych, przyczepach kempingowych itp.Dostępne modele:
» gaśnica o ładunku 1kg [gaśnice samochodowe]
» gaśnica o ładunku 2kg, 4kg, 6kg, 9kg, 12kg

Podział gaśnic ze względu na grupy pożarów:
» gaśnice z proszkiem ABC
» gaśnice z proszkiem BC

Pożary grupy A:
ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia
[np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne].

Pożary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła
[np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.]

Pożary grupy C:

gazy [np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.]
GAŚNICA PROSZKOWA TYP: GP-1Z BC LUB GP-1X ABC

Przeznaczenie:
Proszkowa gaśnica samochodowa przeznaczona do gaszenia pożarów grupy ABC i BC.
Zalecana jest zwłaszcza do stosowania w samochodach osobowych, łodziach motorowych,
przyczepach kempingowych, itp.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
» ergonomiczny uchwyt zaworu pozwalający na operowanie jedną ręką
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
» wspornik mocujący w komplecie
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu
» gasnice typu „Z” zasilane nabojem CO2

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3GAŚNICA PROSZKOWA TYP: GP-2X ABC

Przeznaczenie:
Gaśnica proszkowa 2 kg ABC to gaśnica "domowa" do gaszenia pożarów w zarodku.
Idealna do wyposażenia mieszkań i budynków jednorodzinnych ze względu na swoją
wielkość i wszechstronność użycia. Polecana również do samochodów dostawczych i
ciężarowych, obiektów użyteczności publicznej (budynki administracji państwowej,
służby zdrowia, nauki, kultury itp.) oraz w zakładach pracy i magazynach.

Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz
urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3GAŚNICA PROSZKOWA TYP: GP-2Z BC


Przeznaczenie:
Gaśnica proszkowa samochodowa idelana do wyposażenia samochodów cięzarowych
i osobowych, na łodziach.

Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń
elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Gaśnica ta gasi pożary z grup BC.

Podstawowe cechy:
» trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydowo-poliestrową
» optymalne wymiary i kształt oraz łatwy do montażu wieszak
» łatwa obsługa wg instrukcji umieszczonej na gaśnicy
» możliwośd przerwania strugi gaśniczej poprzez zwolnienie dźwigni
» możliwośd wielokrotnego napełniania
» w przypadku gaśnicy z manometrem możliwa jest bieżąca kontrola sprawności gaśnicy
» rozbudowana sied serwisowa oraz zapewniony pełny asortyment części zamiennych
» gasnice typu „Z” zasilane nabojem CO2

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3GAŚNICA PROSZKOWA TYP: GP-4X ABC


Przeznaczenie:

Gaśnica proszkowa 4 kg ABC do gaszenia pożarów w zarodku.Gaśnica znajduje szczególne
zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej, transporcie samochodowym i kolejowym
oraz w zakładach przemysłowych, magazynach, garażach itp.

Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń
elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» zbiornik nie podlega okresowym badaniom UDT
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3
GAŚNICA PROSZKOWA TYP: GP-6X ABC LUB BC


Przeznaczenie:
Gaśnica proszkowa 6 kg ABC (BC) do gaszenia pożarów w zarodku.Szczególnie zalecana
jest do zabezpieczania różnych typów samochodów, garaży, magazynów, hurtowni,
zakładów przemysłowych i energetycznych, biur szkół, hoteli, mieszkań oraz budynków
jedno- i wielo-rodzinnych.

Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń
elektrycznych pod napięciem do 1000 V. Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC lub BC.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» zbiornik podlega okresowym badaniom UDT
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3GAŚNICA PROSZKOWA TYP: GP-9X ABC

Przeznaczenie:
Gaśnica proszkowa 9 kg ABC znajduje szczególne zastosowanie w magazynach gazów
palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, warsztatach,
garażach oraz w obiektach użyteczności publicznej, zakładach energetycznych i chemicz-
nych, statkach i podziemnych wyrobiskach górniczych.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» zbiornik podlega okresowym badaniom UDT
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3GAŚNICA PROSZKOWA TYP: GP-12X ABC

Przeznaczenie:
Gaśnica proszkowa 12 kg ABC znajduje szczególne zastosowanie w magazynach gazów
palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, halach przemysłowych, warsztatach,
garażach oraz w obiektach użyteczności publicznej, zakładach energetycznych i chemicz-
nych, statkach i podziemnych wyrobiskach górniczych.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» wskaźnik ciśnienia umożliwiający stałą kontrolę ciśnienia gaśnicy
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» zbiornik podlega okresowym badaniom UDT
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnica posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3


 

©olpoż