Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 

 
............................................................................
............................................................................


Wszelkich informacji na temat wybra-
nego asortymentu cen udzielimy tele-
fonicznie pod nr telefonu:
516 613 950 lub wysłać zapytanie na mail: m.stepien@olpoz.pl

 Podręczny sprzęt gaśniczyGAŚNICE PROSZKOWE
// GAŚNICE ŚNIEGOWE // GAŚNICE PIANOWE

Gaśnica śniegowa znajduje szczególne zastosowanie w przemyśle elektronicznym,
spożywczym, chemicznym, energetyce, gastronomii, itp.
Zalecana jest do stosowania w halach przemysłowych, wytwórniach i magazynach cieczy
i gazów palnych, stacjach paliwowych, lakierniach,warszatach, garażach, halach kompu-
terów oraz maszyn i urządzeń precyzyjnych, muzeach i bibliotekach.Dostępne modele:

[gaśnice te gaszą pożary z grupy BC]

» gaśnica o ładunku 2kg
» gaśnica o ładunku 5kg


Pożary grupy B:

ciecze palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła
[np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.]

Pożary grupy C:
gazy [np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.]
GAŚNICA ŚNIEGOWA TYP: GS-2X BC LUB GS-5X BC

Podstawowe cechy:
» zbiornik z powłoką epoksydowo-poliestrową
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» bezpiecznik gwarantujący bezpieczne użytkowanie
» znacznie lżejsza butla nowej generacji
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość ponownego napełniania
» rozbudowana sieć serwisowa oraz zapewniony pełny asortyment części zamiennych
» niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której gaśnica będzie sprawnie działać mieści się
w granicach - 20 oC do + 60 oC.

Gaśnice posiadają niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3 

©olpoż