Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 


+.....................................................................................................................................................................................................................................................................................PLANY EWAKUACYJNE
                                                    
[Graficzne plany obiektów i terenów]FIRMA OLPOŻ OFERUJE PAŃSTWU USŁUGI W ZAKRESIE

[Outsourcing przeciwpożarowy]

::
Naprawa, konserwacja i przegląd techniczny podręcznego sprzętu gaśnicznego
[gaśnice przenośne i gaśnice przewoźne]

:: Badania [Legalizacja] UDT dla zbiorników gaśnic

:: Przeglądy i pomiary techniczne instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
[hydrantów wewnętrznych]

:: Przeglądy i pomiary techniczne sieci wodociągowej przeciwpożarowej
[hydrantów zewnętrznych]

:: Próby ciśnieniowe pożarniczych węży tłocznych
[taśmowanie węży]

:: Oznakowywanie obiektów i terenów znakami bezpieczeństwa
[ewakuacyjnymi, przeciwpożarowymi i informacyjnymi]

:: Stosowanie LLL – Low Location Lighting jako systemu oznakowania ewakuacyjnego
  zlokalizowanego nisko podłoża – podłogi/posadzki
[użycie farb fotoluminescencyjnych]

:: Opracowywanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla
  obiektów i terenów

[prowadzenie dokumentacji]

:: Sprzedaż i konserwacja czujek pożarowych, gazu oraz tlenku węgla

:: Impregnowanie konstrukcji drewnianych, metalowych oraz wszelkiego rodzaju
  tkanin atestowanymi środkami ognioochronnymi

:: Dystrybucja CO2
[Dwutlenku węgla] – dla potrzeb gastronomicznych oraz spawalniczych

:: Dystrybucja mieszanki CO2 + Argon

:: Sporządzanie planów ewakuacyjnych oraz planów rozmieszczenia sprzętu ppoż.

:: Przeglądy oświetlenia awaryjnego
[ewakuacyjnego i bezpieczeństwa]

:: Zabezpieczenia ognioochronne - bierna ochrona przeciwpożarowa

:: Konsultacja i doradztwo w zakresie realizacji ustawowych zadań z zakresu ochrony ppoż.

:: Szkolenie i instruktaż w zakresie praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

:: Nadzór inspektorski w zakresie ochrony przeciwpożarowej

:: Czad cichy zabójcaSPRZEDAŻ

:: Podręczny sprzęt gaśniczy
[gaśnice, agregaty gaśnicze, koce, hydronetki wodne]

:: Urządzenia gaśnicze

:: Hydranty wewnętrzne i szafki na podręczny sprzęt gaśniczy

::
Apteczki i zestawy pierwszej pomocy

:: Węże pożarnicze, armatura wodna
[prądownice, nasady, pokrywy, łączniki]

:: Znaki bezpieczeństwa
[ewakuacyjne, ppoż., informacyjne oraz instrukcje ppoż. i BHP]

::
Produkty odblaskowe

:: Oprawy oświetlenia awaryjnego

::
Czujki pożarowe, gazu oraz tlenku węgla
[system detekcji gazów]PONADTO USŁUGI W ZAKRESIE BHP

:: Szkolenia BHP

::
Ocena ryzyka zawodowego
'
::
Dokumentacja BHP wg obowiązujących przepisów
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................©olpoż