Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 

 ............................................................................


............................................................................

Jeśli jesteście państwo zainteresowani spotkaniem
w sprawie sporządzenia
planów ewakuacji dla Waszego obiektu prosimy o kontakt:

tel. 0 516 613 950
mail m.stepien@olpoz.pl 

 Sporządanie planów graficznych ewakuacyjnych i planów rozmieszczenia
sprzętu ppoż.


Plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą również do orientacji ludzi przebywających
w obiekcie co do miejsca , w którym się znajdują.
SPECJALIZUJEMY SIĘ W OPRACOWANIU PLANÓW OBIEKTÓW OBEJMUJĄCE TAKŻE ICH USYTUOWANIA ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM GRAFICZNYCH DANYCH, DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI

» powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku

» parametrów pożarowych występujących substancji palnych

» występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej [lub w strefach pożarowych]

» kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych
 pomieszczeniach

» lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia
 wybuchem

» podziału obiektu na strefy pożarowe

» warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych

» miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

» usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, gaśnic, przeciwpożarowych
 wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo

» wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych

» hydrantów zewnętrznych oraz innych zrodeł wody do celów przeciwpożarowych

» dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony

» lokalizację charakterystycznych pomieszczeń budynku

» miejsce w którym w danej chwili człowiek się znajduje – zaznaczony jako Tu jesteśCena graficznych planów ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji w zależności
od ilości kondygnacji. Istnieje możliwość sporządzenia planów na płycie sztywnej PCV
w formie tablicy.

 

©olpoż