Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 

 
........................................................................................................................................................


 WĘŻE POŻARNICZE
//
PRĄDOWNICE

Zgodnie z Rozdziałem 6 wg PN-EN 671-1 i PN-EN 671-2 węże powinny być zkończone
prądownicą z zaworem odcinającym, który powinien umożliwiać regulowanie ustawienia
w następuący sposób: zamknięcie i prąd wodny rozproszony i/lub prąd wodny zwarty.
Prądownica z zaworem odcinającym - część składowa znajdująca się na zakończeniu
węża, stosowana do ukierunkowania i sterowania wypływem strumienia wody.

PRĄDOWNICA HYDRANTOWA TYP PWh-25

Posiada certyfikat zgodności z PN-EN 671-1 Nr 046/2006 wydany przez CNBOP


Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:
» zamknięte
» prąd wody rozproszony
» prąd wody zwarty

Prądownice wodne hydrantowe typ PWh-25 służą do otwierania, zamykania i ciągłej
regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody [rozproszonego i zwartego] w sprzęcie
pożarniczym. Regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót
części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czer-
wonym RAL 3000.
PRĄDOWNICA HYDRANTOWA TYP PWh-52

Posiada certyfikat zgodności z PN-EN 671-2 Nr 1960/2005 wydany przez CNBOP


Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:
» zamknięte
» prąd wody rozproszony
» prąd wody zwarty

Prądownice wodne hydrantowe typ PWh-52 służą do otwierania, zamykania i ciągłej
regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody [rozproszonego i zwartego] w sprzęcie
pożarniczym. Regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót
części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czer-
wonym RAL 3000.
 

©olpoż