Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 


 

 Szkolenie i instruktaż w zakresie praktycznego użycia
podręcznego sprzętu gaśniczego


//
Szanowni Państwo

Większość pożarów zaczyna się od małego ognia, nad którym można w po-
czątkowej fazie zapanować pod warunkiem prawidłowego użycia gaśnicy,
odpowiednich środków gaśniczych. Mały ogień może być ugaszony lub za-
trzymany jego proces rozprzestrzeniania do czasu przyjazdu Straży Pożarnej,
gdy wiemy jak postępować w takich sytuacjach. Szkolenie użycia gaśnicy
pozwala opanować strach przed pożarem, opanować stres zachowania się w sytuacjach ekstremalnych.
Czynnikami wpływającymi na prawidłowe działanie podręcznego sprzęty
gaśniczego są: prawidłowe jego serwisowanie, dostosowanie rodzaju i ilości
środków do zagrożeń pożarowych mogących pojawić się w obiekcie, a także
właściwe rozmieszczenie jak i oznakowanie.Cel Szkolenia:

Nabycie wiedzy i umiejętności praktycznej obsługi oraz właściwego doboru
gaśnicy w zależności od rodzaju palącego się materiału oraz skutecznego
gaszenia gaśnicami przenośnymi w zależności od rodzaju materiału palnego. Szkolenie realizowane na terenie obiektu Zleceniodawcy i jest uzupełnieniem
wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.


SZKOLENIE BĘDZIE OBEJMOWAĆ:
I CZĘŚĆ TEORETYCZNA


» Wstęp
» Zagadnienia BHP przy użyciu/eksploatacji gaśnic
» Pokaz metodą poglądową zasady uruchamiania gaśnic na przykładzie
 „atrap” gaśniczych
» Rodzaj i podział grup pożarowych
» Rodzaje środków gaśniczych stosowanych w gaśnicach
» Proces spalania niektórych materiałów i dobór podręcznego sprzętu
 gaśniczego


II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA


»
Fizyczno - manualne wykorzystanie gaśnic do ugaszenia zarzewia ognia
» Czas działania sprzętu gaśniczego na przykładach
» Po szkoleniu następuje podsumowanie, wyciągnięcie spostrzeżeń,
 wniosków oraz panel dyskusyjny


UWAGI

Podczas części praktycznej omówione zostaną zagrożenia pożarowe w
miejscu pracy a także rodzaje pożarów.
Ilość podręcznego sprzętu gaśniczego dostosowana jest do ilości osób
uczestniczących w szkoleniu.
Instruktaż prowadzony jest głównie na sprzęcie którym dysponuje Zlece-
niodawca. Koszt szkolenia obejmuje treść wykładu, a także napełnienie
gaśnic zużytych w trakcie szkolenia.


 

©olpoż