Wszelkie informacje o możliwych terminach wykonania
zamówionych usług oraz cenach pod nr telefonu:
516 613 950
lub wysłać zapytanie na e-mail:
biuro@olpoz.pl
 

 

 

         
 
 

............................................................................
........................................................................................................................................................


............................................................................


............................................................................
............................................................................


Wszelkich informacji na temat wybra-
nego asortymentu cen udzielimy tele-
fonicznie pod nr telefonu:
516 613 950 lub wysłać zapytanie na mail: m.stepien@olpoz.pl

 Urządzenia gaśniczne

URZĄDZENIE GAŚNICZNE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO TYP: UGS[E]-2X BC


Przeznaczenie:
UGSE - 2X BC ze środekiem gaśniczym CO2 [2kg] przeznaczone jest do gaszenia np:
monitorów, komputerów, sprzętu RTV, rozdzielni i szaf sterowniczych.
Używając UGSE-2x BC w pomieszczeniach zamkniętych można ugasić źródło ognia nie
narażając na zapylenie innych urządzeń.
Konstrukcja układu wylotowego z dyszą pozwala na precyzyjne podanie środka gaśniczego
CO2 na źródło ognia, nie powodując zniszczeń w najbliższym otoczeniu.
UGSE-2x można gasić urządzenia elektryczne i elektroniczne, które są zasilane napięciem
do 1000 V z odległości 1m.

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwała powłoką lakierniczą
» dozowanie emisji środka gaśniczego poprzez zastosowanie zaworu szybkootwieralnego
 umożliwiającego czasowe przerwanie wypływu środka gaśniczego
» zbiornik podlega okresowym badaniom UDT
» możliwość wyposażenia w łatwy do zamontowania wspornik mocujący
» możliwość wielokrotnego napełniania w Autoryzowanych Zakładach Serwisowych
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Zakres temperatury otoczenia, w której urządzenie będzie sprawnie działać mieści się
w granicach -20 oC do +60 oC.

Urządzenie posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowane jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3SAMOCZYNNE URZĄDZENIE GAŚNICZE TYP: SUG-4X ABC

Przeznaczenie:
Samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia ciał stałych, np. drewna,
tworzyw sztucznych, tkanin, a także łatwopalnych cieczy, gazów, pyłu węglowego oraz
urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się
stałej obsługi [magazyny farb i olejów, towarów łatwozapalnych, rozdzielniach elektrycznych].

Podstawowe cechy:
» zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
» zawór ampułkowy, który może być uruchamiany impulsem elektrycznym przesłanym z
 automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia temperatury krytycznej w
 pomieszczeniu
» prosta obsługa
» niezawodność w działaniu
» urządzenie montowane na suficie lub ścianie
» temperatura uruchomienia +68oC

Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i posiada pozytywną opinię
KGSP w Warszawie.

Zakres temperatury otoczenia, w której urządzenie będzie sprawnie działać mieści się
w granicach -20 oC do +60 oC.

Urządzenie posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowane jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3URZĄDZENIE GAŚNICZE ŚNIEGOWE TYP: UGS-20 LUB UGS-30

Przeznaczenie:
Urządzenia Gaśnicze Śniegowe UGS-20 i UGS-30 przeznaczone są do gaszenia pożarów
grupy B i C. Mogą być stosowane w energetyce, przemyśle petrochemicznym, do zabez-
pieczenia magazynów cieczy i gazów palnych, lakierni, hal przemysłowych.

Podstawowe cechy:
» bezszwowy zbiornik głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą;
» 5 metrowy wąż gumowy zakończony prądownicą, ułatwiający odpowiednie kierowanie
 strugą środka gaśniczego
» poręczny wózek ułatwiający łatwy i szybki transport urządzenia
» prosta obsługa i niezawodność w działaniu

Dane techniczne:
» Zakres temperatur stosowania -20C +60C
» Długość całkowita 450 mm
» Masa całkowita 73 kg
» Długość węża 5 m
» Rodzaj środka gaśniczego CO2
» Nominalna zawartość CO2 20 kg i 30kg
» Czas działania 65 s
» Wysokość całkowita 1060 mm
» Dopuszczalne napięcie urządzenia 1 kV
» Intensywność podawania środka gaśniczego 0,3 kg/s

Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i posiada pozytywną opinię
CNOBP nr 901/BM-3/02.

Urządzeniem UGS-20 i UGS-30 można gasić pożary urządzeń elektrycznych o napięciu
do 245 kV [Instytut Energetyki Nr EWN/06/E/07b].

Zakres temperatury otoczenia, w której urządzenie będzie sprawnie działać mieści się
w granicach -20 oC do +60 oC.

Urządzenie posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowane jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3URZĄDZENIE PIANOWE UWP: 9Z/L

Przeznaczenie:
Do kładzenia wałów ochronnych w lasach podczas pożarów do gaszenia pożarów
z grupy A i B.

A ciała stałe palne żarzące się
B substancje ciekłe tworzące płomienie

Podstawowe cechy:
» UWP-9Z/L - wypełnia się roztworem wody ze środkiem pianotwórczym
» UWP-9Z/L jest zasilany nabojem CO2 umieszczonym wewnątrz zbiornika
» możliwość przerwania strugi gaśniczej w dowolnym momencie
» nadaje się do ponownego napełnienia
» rozbudowana sieć serwisowa oraz zapewniony pełny asortyment części zamiennych

Zakres temperatury otoczenia, w której urządzenie będzie sprawnie działać mieści się
w granicach +5 oC do +60 oC.

Urządzenie posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowane jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3URZĄDZENIE GASZĄCE METALE TYP: UGM-6Z, UGM-12Z

Przeznaczenie:
Urządzenie przeznaczone jest do gaszenia w zarodku pożaru grupy D.

D
pożary metali palnych

Zastosowanie:
Do zabezpieczenia w halach przemysłowych, w których wykonywana jest obróbka metali,
warsztatach mechanicznych, specjalistycznych laboratoriach chemicznych itp.

Podstawowe cechy:
» trwały zbiornik stalowy z powłoką epoksydowo-poliestrową
» wyposażona w nabój CO2 łatwy do sprawdzenia przez zważenie
» wąż elastyczny zakończony zaworem odcinającym oraz lancą
» możliwość przerwania strugi gaśniczej przez zwolnienie dźwigni
» możliwość wielokrotnego napełniania

Zakres temperatury otoczenia, w której urządzenie będzie sprawnie działać mieści się
w granicach -20 oC do +60 oC.

Urządzenie posiada niezbędne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowane jest zgodnie
z wymaganiami europejskiej normy EN 3

 

©olpoż